Veilig sportklimaat blijft een hot item binnen sportwereld/High5 stappenplan

In de praktijk zijn de volgende zaken een belangrijke basis om een veilig sportklimaat te realiseren

- plezier voorop

- geen agressie

- geen intimidatie of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

De vraag blijft echter hoe je als club/sportaanbieder e.e.a. organiseert.

NOC*NSF heeft speciaal voor sportbestuurders en vrijwilligers een overzichtelijke tool ontwikkeld: het High5! stappenplan, (https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool) In vijf stappen krijgen verenigingen op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat je als vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

Door het High5! Stappenplan (https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool) te doorlopen wordt het (sport)klimaat binnen de vereniging geoptimaliseerd en kan veiligheid worden gewaarborgd. Je bepaalt zelf waar je in het stappenplan begint. Uiteindelijk zijn alle stappen even belangrijk om uit te voeren. In de download vind je links waarin we elke stap wordt beschrijven, inclusief links naar checklists, modellen en filmpjes.

Samen naar een veilig sportklimaat Samen naar een veilig sportklimaat