Overdonderend succes 1000 euro actie/binnen 24 uur 1000 inschrijvingen

Heropening inschrijving donderdag 16 juni 20.00 tot vrijdag 17 juni 20.00 uur voor 500 verenigingen; bij over-inschrijving wordt geloot

De verdeling van 1 miljoen euro voor sportclubs namens het ministerie van VWS, is zo’n doorslaand succes gebleken dat de inschrijving wordt heropend. Verenigingen konden een aanvraag indienen voor 1000 euro voor hun club, te besteden aan een sportief doel. Maar omdat er zoveel verenigingen direct gebruik maakten van het aanbod, was het aantal van 1000 inschrijvingen binnen 24 uur bereikt.

NOC*NSF heeft daarom besloten om nog eens 500 clubs extra blij te maken met 1000 euro. Op donderdag 16 juni 20.00 uur heropenen we de inschrijving op deze pagina tot vrijdag 17 juni 20.00 uur, waarmee alle verenigingen de kans krijgen alsnog een aanvraag in te dienen. Daarbij geldt deze keer niet het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, maar hanteren wij een loting om alle aangemelde verenigingen een gelijke kans te geven op een extra steuntje in de rug.

We zien goed onderbouwde inhoudelijke aanvragen binnenkomen. Nu blijkt hoeveel behoefte er is bij clubs aan deze manier van ondersteuning, is besloten om een bovenstaand bedrag  vrij te maken vanuit het ondersteuningsbudget (services) van het Sportakkoord.

NOC*NSF heeft alle sportbonden opnieuw geïnformeerd zodat ze in de gelegenheid worden gesteld hun achterban tijdig te informeren over de actie.

Let op: de besteding van het geld moet uiteraard passen bij de sportieve doelstellingen van de club.

De vele reacties maken tevens duidelijk hoezeer clubs na de coronaperiode wat extra steun kunnen gebruiken. We zijn dan ook met VWS in gesprek over een mogelijke tweede ronde in het najaar.

 

Klik hier voor de link naar de website (https://nocnsf.nl/1000-euro-voor-de-club)

1000 euro actie 1000 euro actie