Nieuws uit het Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn

Nieuwe wethouders voor gezondheid, sport en bewegen

Wellicht heb je al vernomen dat in Apeldoorn een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad aan de slag zijn gegaan. Wie zijn de nieuwe gezichten voor gezondheid, sport en bewegen eigenlijk?

Anja Prins is de nieuwe wethouder voor gezond leven in een gezonde stad en dorpen. Zij is bestuurlijk betrokken bij het Lokaal Preventieakkoord.

 

Bij het thema sport zijn twee wethouders betrokken. Jeroen Joon is de nieuwe wethouder voor topsport evenementen. Sunita Biharie is de nieuwe wethouder voor breedtesport en bestuurlijk betrokken bij het Sport- en beweegakkoord.
 
Als jouw organisatie in de komende maanden kennismaakt met één van de nieuwe wethouders of gemeenteraadsleden, is het goed om te laten weten dat jouw organisatie deelneemt aan het Lokaal Preventieakkoord en/of het Sport- en beweegakkoord. Zo krijgt onze lokale samenwerking een gezicht.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief suggesties voor het netwerk Lokaal preventieakkoord? Stuur je mail naar lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl. (mailto:lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl)
 

Je kunt je hier (https://apeldoorn.us14.list-manage.com/subscribe?u=402e7dd25e2db0d043661cc36&id=9a91735e54) aanmelden voor deze Nieuwsbrief.

Anja Prins Anja Prins
Sunita Sunita
Jeroen Joon Jeroen Joon