Vertrouwenspersoon in de sport

Jan Werkhoven heeft, ook namens de Sportraad Apeldoorn) met veel interesse de leerzame en waardevolle allereerste gespecialiseerde opleiding Vertrouwenspersoon Sport van NOC*NSF sportopleidingen afgerond. Met de verworven kennis wil hij de aangesloten leden van Sportraad Apeldoorn adviseren en/of ondersteunen.

 

Vertrouwenspersoon in de sport

Vertrouwenspersonen die zich willen specialiseren in sport gerelateerde casuïstiek kunnen de scholing Vertrouwenspersoon Sport volgen bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Deze scholing is bedoeld om het werk van vertrouwenspersoon te professionaliseren. Naast vertrouwenspersonen is deze scholing ook interessant voor professionals in de sport, maatschappelijk werkers en (sport)psychologen die meer kennis willen over het begeleiden van (grensoverschrijdende) incidenten in de sector.

Tijdens de scholing wordt de vertrouwenspersoon breed opgeleid. Goede kennisontwikkeling leidt namelijk tot een zo veilig mogelijke sport. Naast basiskennis van ongewenste omgangsvormen en integriteit in het kader van strafrecht en ARBO wetgeving is het daarom belangrijk dat de vertrouwenspersoon kennis krijgt van het sporttuchtrecht. Dit komt in de scholing aan bod. Na het volgen van de scholing kan de vertrouwenspersoon o.a.:

 

- melders opvangen;

- melders begeleiden in gesprekken op de vereniging;

- ondersteunen bij het formaliseren van een melding of klacht;

- meegaan naar het aangiftegesprek bij de politie of in het sporttuchtrecht.

 

Klik hier voor meer informatie. (https://centrumveiligesport.nl/voor-en-over-professionals/vertrouwenspersoon-sport/scholing-vertrouwenspersoon-in-de-sport)

Jan Werkhoven Jan Werkhoven