OPENSTELLING SUBSIDIEREGELING LOKAAL PREVENTIEAKKOORD APELDOORN

De subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het realiseren van de ambities uit het Lokaal preventieakkoord is geopend. De regeling staat open voor partners van het Lokaal preventieakkoord. Deze regeling zal in 2021 ook gebruikt worden om subsidies te verstrekken voor initiatieven die de negatieve gezondheidseffecten van corona tegengaan. Er kan in 2021 dan ook subsidie worden aangevraagd voor gezondheid bevorderende activiteiten die niet passen binnen de 4 thema’s (roken, gezond gewicht, alcohol en leefomgeving) van het Lokaal preventieakkoord, zoals verbetering van de mentale gezondheid. Ook niet-partners kunnen hiervoor in 2021 een aanvraag indienen.

 

Aanvragen voor 2021 kan tot 15 oktober 2021

Tot 15 oktober 2021 kunnen aanvragen via de website van de gemeente Apeldoorn ingediend worden via een aanvraagformulier. Het betreft aanvragen voor activiteiten waarmee in 2021 een start wordt gemaakt. Dat kan ook zijn in de voorbereiding. Activiteiten kunnen een langere doorlooptijd hebben. Subsidie aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst van volledige aanvragen, dus aanvragen die aan de gestelde vereisten voldoen.

Hier vind u  het aanvraagformulier (https://www.sportraad.nl/content/13465/download/clnt/98684_Aanvraagformulier_regeling_uitvoeringsbudget_LPA.pdf).

 

Vanaf 2022 staat de regeling uitsluitend open voor partners van het Lokaal preventieakkoord. Organisaties die geen partner zijn, maar zich wel willen verbinden aan tenminste één ambitie uit het akkoord, kunnen zich aanmelden, actief deelnemen aan de netwerkactiviteiten en gebruik maken van de subsidieregeling. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via lokaalpreventieakkoord@apeldoorn (mailto:lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl).