WBTR: Bespreek genomen stappen met leden en betrokkenen

Na het doorlopen van het stappenplan is je vereniging of stichting voorbereid voor 1 juli, wanneer de WBTR ingaat. Bestuurders vragen ons advies wat zij verder kunnen of moeten doen.

Het is belangrijk dat alle bestuursleden van vereniging of stichting op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en de wijze waarop die zijn vastgelegd. Op deze wijze krijgt ‘goed bestuur’ de invulling zoals de wetgever die voor ogen heeft.
De ervaring leert dat meestal enkele bestuursleden zich bezig hebben gehouden met het doorlopen van het stappenplan. Alleen al vanwege de situatie rond aansprakelijkheid, is het zaak dat alle bestuursleden op de hoogte zijn. Geadviseerd wordt de WBTR als agendapunt op te nemen bij de volgende bestuursvergadering en ook in de verslagen vast te leggen dat hierover is gesproken.

 

Daarnaast is het raadzaam leden van de vereniging of betrokkenen bij de stichting op de hoogte te brengen van genomen acties. Daarmee draag je uit te voldoen aan de nieuwe wet. Dat is ook van belang bij het werven van nieuwe bestuursleden. Verenigingen wordt geadviseerd het onderwerp WBTR te agenderen voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Bij stichtingen kan gezocht worden naar een ander logisch moment om betrokkenen te informeren.

 

Klik hier voor meer informatie. (https://www.sportraad.nl/tp-13465-2/wet%20bestuur%20en%20toezicht%20rechtspersonen)

wbtr-sticky-note-768x749 wbtr-sticky-note-768x749