Regeling Gratis VOG

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers draagt bij aan de veiligheid binnen sportverenigingen en een goede stap richting een veilig (sport)klimaat. Voor personen die binnen een vereniging met minderjarigen en kwetsbare groepen werken, is het aanvragen van deze verklaring dankzij de Regeling Gratis VOG gratis. Via het Centrum Veilige Sport Nederland kunnen verenigingen informatie en ondersteuning (https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/aanvragen-verklaring-omtrent-gedrag-vog?utm_source=ASK+nieuwsbrief+%7C+2020&utm_campaign=6c47e29f9a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_48f2b0dc27-6c47e29f9a-68935121) krijgen bij dit proces. Meer informatie over de scholingen die vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland worden aangeboden? Kijk dan hier (https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen?aanbieder=NOC*NSF%20Centrum%20Veilige%20Sport%20Nederland&utm_source=ASK%20nieuwsbrief%20%7C%202020&utm_campaign=6c47e29f9a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_48f2b0dc27-6c47e29f9a-68935121).

VOG VOG