VIER OP DE TIEN GEMEENTEN ZIJN VAN PLAN SPORTPARKEN OPEN TE STELLEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

Het concept open sportaccommodaties, één van de drie speerpunten binnen het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur uit het Nationaal Sportakkoord, heeft de laatste jaren veel aan (beleidsmatige) aandacht gewonnen. Hoewel het aantal sportparken dat momenteel vrij toegankelijk is beperkt lijkt te zijn, zijn vier op de tien gemeenten wel van plan om hekken te verwijderen bij (meer) sportparken en deze open te stellen voor algemeen gebruik.

Dit blijkt uit een peiling onder het gemeentepanel van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) van oktober 2019 en de verenigingsmonitor van het Mulier Instituut van februari 2020. In het VSG gemeentepanel zijn 173 gemeenten ondervraagd over (onder andere) open sportparken. In de verenigingsmonitor hebben 201 leden van het verenigingspanel deelgenomen aan de peiling.

Klik hier (https://www.mulierinstituut.nl/actueel/vier-op-de-tien-gemeenten-zijn-van-plan-sportparken-open-te-stellen-voor-algemeen-gebruik/) om verder te lezen.