Verband tussen sportaanbod en zorgkosten

Onderzoek van Atlas voor gemeenten (https://www.atlasvoorgemeenten.nl/) toont een verband aan tussen sportaanbod en zorgkosten. Maar meer inwoners in beweging krijgen zit ‘m voor gemeenten lang niet altijd in meer sportvelden en -zalen.

 

Voldoende sportaanbod in een gemeente is noodzakelijk voor sportdeelname. Maar die samenhang blijkt minder sterk te zijn dan je misschien zou verwachten.

 

Sportaanbod en zorgkosten

Klik hier (https://sportzaken.pro/onderzoek/verband-sportaanbod-en-zorgkosten/) om verder te lezen.

zorgkosten-en-sport-onderzoek-250x125 zorgkosten-en-sport-onderzoek-250x125