Werkgroep (On)gewenst gedrag Apeldoorn heet nu Werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn

Een naamsverandering. Niet omdat we heel veel anders gaan doen, wel omdat we de activiteiten breder willen neerzetten en koppelen aan het in juni tot stand gekomen Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn. Dit akkoord bestaat uit zes deelakkoorden waarvan ’Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur’ de vierde is. Dit deelakkoord is verdeeld in drie ambities met evenzoveel werkgroepen, waaronder Positieve Sportcultuur. Onze ambitie voor de komende jaren luidt:

Alle sport- en beweegaanbieders hebben een pro-actieve houding voor een positieve sportcultuur.

Wat hetzelfde blijft is dat we jaarlijkse bijeenkomsten organiseren voor VCP-ers. Daar willen we vaker de bestuurders en andere geïnteresseerden bij betrekken. Daarnaast blijven we de VCP-training in Apeldoorn faciliteren. Het Sport- en Beweegakkoord heeft een mooie zet in de goede richting gegeven om met een grotere groep stappen te zetten. Zo zijn we gestart met het benaderen van verenigingen die geen VCP hebben of waarvan niet bekend is wie dit is en willen we vervolgens m.b.t. de (gratis) VOG eenzelfde inventarisatie doen. Meer over de ambities en stappen (o.a. over positief coachen) lees je in de volgende nieuwsbrief die in december uitkomt. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via http://eepurl.com/gmAv_T (http://eepurl.com/gmAv_T)