Kennisconsortium sport en corona

De uitvoeringsalliantie van het Sportakkoord (VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) heeft het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen gevraagd de krachten te bundelen in een kennisconsortium ‘Sport en corona’. Zie ook de kamerbrief van 30 juni 2020 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z12718&did=2020D27215). Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren, in het bijzonder de financiële gevolgen. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelt een centrale plek -www.sportencorona.nl (http://www.sportencorona.nl)- om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen. Ook inventariseert het Kenniscentrum welke vragen en problemen er leven binnen de sportsector en voorziet de sportsector van praktische instrumenten en advies om de kennis toe te passen binnen beleid en praktijk.

Het kennisconsortium organiseert op een aantal momenten ronde tafel sessies met vertegenwoordigers uit de sportsector en andere stakeholders om de inzichten uit de monitor en de gevolgen voor beleid met elkaar te bespreken. De uitvoeringsalliantie gebruikt de input van zowel de monitor als de gesprekken voor eventuele beleidsbeslissingen. Het kennisconsortium wordt ondersteund door een financieel-economische expert groep.

alles-over-sport-logo alles-over-sport-logo
logo-partners logo-partners