Topsport Gelderland komt met noodfonds

door Walter van Zoeren uit de Stentor van 22 juli 2020

Topsporters die door de coronacrisis in financiële nood zijn gekomen, kunnen een beroep doen op het Coronafonds van Topsport Gelderland. Apeldoorner Dick Boschman is een van de bedenkers van het noodfonds.

 

’Dit fonds gaat niet in één keer alle problemen oplossen’’, benadrukt Boschman, die ooit zelf als luchtgeweerschutter meedeed aan de Olympische Spelen. ,,Maar het kan één van de steentjes zijn die bijdragen aan dat steuntje in de rug dat veel sporters nodig hebben.”

Het gaat om bedragen die kunnen variëren van eenmalige bijdrages van 250 tot zo’n 1000 euro. Boschman en Topsport Gelderland deden de afgelopen maanden onderzoek naar de behoefte aan zo’n fonds. ,,Je hebt de topsporters die een A-status hebben van het NOC*NSF, die te horen hebben gekregen dat hun status is verlengd tijdens de coronacrisis. Normaal gesproken moet je daarvoor een sportprestatie neerzetten, bij de eerste acht van een mondiale, grote sportwedstrijd eindigen. Maar dat was in deze tijd niet mogelijk. Daarnaast heb je sporters die van hun eigen bond een selectiestatus hebben gekregen.’’

Boschman, die naast zijn werk bij Topsport Gelderland ook nog ondernemer is, noemt topspor ters ook een soort zzp’ers. ,,Dat zijn een soort eenmansbedrijfjes. En veel zzp’ers hebben ondersteuning gehad de afgelopen maanden, maar sporters niet. Dus wilden we iets kunnen betekenen voor hen.”

Het was een zoektocht om te bepalen wie nou in aanmerking zou komen voor deze financiële steun. ,,Het gaat om de categorie sporters die tussen wal en schip vallen, geen A-status hebben en bijvoorbeeld geen baantje er naast meer hebben. Alles is weggevallen, geen startgelden bij wedstrijden. We hebben gekeken naar de sporters die deelnamen aan het project Topsporters op de basisschool, waar sporters hun verhaal komen vertellen aan leerlingen. Om ze te motiveren, om ze te inspireren. Daar werden ze normaal gesproken voor betaald, maar die inkomsten vielen weg.”

,,Aan de andere kant was daar de groep sporters die viel onder Talent to Tokyo, de groep sporters die al in de periode voor de Olympische Spelen hun verhaal vertelt aan bedrijven, lezingen geeft zodat bedrijven i n een vroegtijdig stadium geïnteresseerd raakt in de passie en het verhaal van de sporter. Dat is vaak een enorme eyeopener en leidt tot ondersteuning. Maar zorgde er ook voor dat de sporters zichzelf leerde presenteren. Ook dat viel weg.”

De uitkomst was helder, ervoer Boschman. ,,De inkomsten daalden, de uitgaven bleven vaak overeind. Deze categorie moest sportattributen aanschaffen om thuis te kunnen trainen. We hebben ons als Topsport Gelderland toen de vraag gesteld wat we konden doen en hoeveel. Wij kunnen geen beurzen aanbieden, hebben geen dikke lades met geld. We hebben geld van de provincie gekregen en spraken onze reserves aan.” En moesten overleggen met andere bonden. ,,Ja, want het NOC*NSF heeft ook een fonds opgericht. En daar mag je geen gebruik van maken als je al andere fondsen aanspreekt. Dus hebben we gewacht tot die procedure voorbij was, voordat wij het aanboden. Sporters kunnen zich tot eind deze maand bij ons aanmelden. Dan beoordeelt een commissie m et leden van Topsport Gelderland en een accountant wie er in aanmerking komt en voor hoeveel geld.”

Steuntje in de rug

Het gaat volgens Boschman ook om veel meer dan het bedrag tussen de 250 en 1000 euro. ,,Het is een steuntje in de rug, maar vooral ook een blijk van erkenning. Dat de sporter weet dat hij of zij wordt gezien en gehoord. Dat topsporter zijn een vak is en veel meer dan alleen goed in iets zijn is. Het vergt een professionele houding op voeding, kracht, medische begeleiding. Het is goed dat mensen dat zien.”

De fondsen worden per provincie geregeld. Topsport Overijssel en Topsport Flevoland hebben nog geen coronafonds in het leven geroepen.

 

 

Topsport Gelderland Topsport Gelderland