Training Sponsoring nieuwe stijl

Inhoud
Waarom sponsort een bedrijf eigenlijk een vereniging? En wat heb je als vereniging te bieden? Sluit dit op elkaar aan of kun je hier goed op inspelen? Deze training laat je op een andere manier naar sponsoring kijken en ervaren! Daarnaast komen ook andere vormen van het genereren van inkomsten/relaties kort aan bod, zoals crowdfunding en fondsenwerving.

De training richt zich voornamelijk op sponsoring met vele praktische tips en oefeningen. Bij veel vraag naar advies over fondsenwerving wordt tijdens de derde avond hier extra aandacht aan gegeven.

 

Data
– Dinsdag 29 september van 19.30-21.30 uur
– Dinsdag 13 oktober van 19.30-21.30 uur
– Dinsdag 27 oktober van 19.30-21.30 uur

Klik hier (https://www.bestuurdersacademieapeldoorn.nl/) voor meer informatie en aanmelding.

BA 19 BA 19