Subsidieregeling Duurzaamheidsinvesteringen Sportaccommodaties 2019

Maak jullie sportaccommodatie duurzamer!

Bericht voor alle Apeldoornse sportverenigingen,

De gemeente Apeldoorn heeft vanuit het Energietransitiebudget dit jaar nog ca. € 200.000 beschikbaar voor investeringen in duurzaamheid. Wij willen sportverenigingen die dit jaar nog overwegen te investeren in ledverlichting, zonnepanelen, gebouwenisolatie of andere duurzaamheidsmaatregelen ondersteunen met een subsidie. Het college stelt hiervoor binnenkort een subsidieregeling vast.

De subsidie bedraagt maximaal 20,55% van het investeringsbedrag (incl. BTW). Dit komt overeen met de subsidie die in juli 2019 aan verschillende sportverenigingen is toegekend voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Voorwaarde is dat de investering in 2019 plaatsvindt of dat daarvoor in ieder geval dit jaar de verplichting wordt aangegaan (bijv. via een voor akkoord getekende offerte).

Het beschikbare subsidiebudget is tevens het subsidieplafond. Dat betekent dat aanvragen die aan de voorwaarden voldoen (zie hieronder) in volgorde van binnenkomst worden gehonoreerd. Wanneer het subsidieplafond is bereikt worden de overige aanvragen afgewezen.

De “Subsidieregeling Duurzaamheidsinvesteringen Sportaccommodaties 2019” moet nog door het college worden vastgesteld. Maar om geen tijd te verliezen willen we u toch vast vragen te overwegen of u van deze subsidiemogelijkheid gebruik wilt maken.

Zodra het collegebesluit is genomen ontvangt u daarover bericht en laten wij u weten hoe u aanvragen kunt indienen. Vermoedelijk is dat omstreeks 1 oktober 2019.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Huub Geelen, beleidsadviseur sport gemeente Apeldoorn (zie contactgegevens hieronder).

Huub Geelen
Senior beleidsadviseur sport

Telefoon
055 580 1530, of
14 055

E-mail
h.geelen@apeldoorn.nl (mailto:h.geelen@apeldoorn.nl)
Gemeente Apeldoorn
Stationsplein 50
Postbus 9033
7300ES Apeldoorn
www.apeldoorn.nl (http://www.apeldoorn.nl)

APE_LOGO_kleur1 APE_LOGO_kleur1